Passagesystemer

Passagesystemer kan have mange forskellige udformninger alt efter hvad de skal bruges til.

Med FAAC’s store program er der en løsning til alle installationer.

Det kan også være indgangslåger i en butik – efter passage af lågen ledes kunden den rigtige vej igennem butikken til kasselinjen. Hvis der foretages passage af indgangslågen modsat indgangsretningen, vil der lyde akkustisk signal fra indgangslågen.
Passagesystemer er vores speciale
passagesystemer kræver samarbejde med de bedste