Bomanlæg

Der er f.eks bomanlæg som bruges på campingspladser, betalingsanlæg ved f.eks broer, parkeringspladser eller i porten for at hindre at uvedkommende kan køre ind på området, uden at have tilladelse eller at have betalt.
KEY har bomme til alle installationer.

FAAC bom